شهیدستان- این روزها حال و هوای مرداد خبری است ،دیروز روز خبرنگار بود روزی بیاد کسانی که در سفارت ایران در افغانستان در سنگر اطلاع رسانی جان خود را تقدیم کردند.

 


روزی برای همه ایثارگران، روزخبرنگار
برگزاری یادواره شهدای رسانه نیز بخشی از برنامه روز خبرنگار امسال بود که پنج شنبه شب در کرمان برگزار شد.


یادواره ای برای مردان آسمانی که از جنس خطر و اطلاع رسان بوده اند.


شهدای خبرنگار الحق که از مظلوم ترین شهدای جنگ هستند  دلیل این مطلب یکی این است که با توجه به حال وهوای جبهه ها فرصتی برای جمع آوری خاطرات این شهدا که خود روایت گران عملیات های مختلف بوده اند ، نبود.


دیگر اینکه شهدای رسانه عمدتا به سبب فعالیت های دیگر در زمان جنگ شناخته شده بودند و بعد از شهادت شان مشخص شده که وی دستی بر آتش خبر نیز داشته است.


اما شهدای رسانه ای استان مظلوم ترین شهدای جنگ ایران و عراق هستند شهدایی چون محمد طائی به سبب تاثیری که بر افکار عمومی زمان خود داشت، یا غلامرضا نامدار محمدی و احمد محمدی و مرتضی چمن و برمکی و...که هر کدام خبرنگارانی در قالب رزمنده مبارز بودند.


تنها کسی که در بین شهدا دفاع مقدس شهرکرمان و شاید استان کرمان برسنگ مزارش نام خبرنگار نوشته شده تنها شهید غلامرضا نامدار محمدی است که درگلزار شهدای کرمان آرمیده است.


بعد از گذشت سالها از دوران جنگ هنوز مصاحبه ها، عکس ها و صداهایی که توسط خبرنگاران و عکاسان بایگانی شده گنجینه ای از اطلاعات نظامی هستند که بر واقعیت درخشان جنگبه حق ما مهر تایید زده اند.


هر چند که در جشن روز خبرنگار امسال تصویری از شهدا در محل مراسم منتشر شده بود ولی متاسفانه خبری از منش شهدا در مراسم نبود.


هیچ کس دقیقا اطلاعی از دست نوشته ها و مطالب خبرنگاران کرمانی در جنگ نمی داند اینکه هر یک از شهدای ذکر شده در چه حوزه ای کار کرده و چه فعالیت هایی داشته اند برکسی عیان نیست و دلیل آن هم نبود کارهای رسانه ای در حوزه برجسته کردن شهدای رسانه ای است.


برگزار نشدن حتی یک یادواره تخصصی برای شهدای رسانه ای و جستجو پیرامون اطلاعات فعالیتی آنان نیز یکی از دلایل غربت این شهدا است.


شاید هم قلیل بودن شهدای حوزه خبر سبب این کم کاری هاست.


بهرحال متفاوت تر از همیشه شهدای رسانه ای استان چه آنانی که نامشان به عنوان فرد رسانه ای برده می شود وچه آنانی که خبر رسانی هایشان حتی تا بعد از مرگ نیز ادامه داشت، را ارج می نهیم و بر نام همیشه درخشان شان تیتر می زنیم تیری بنام خون مقدس یک شهید.


نام شهدای رسانه ای استان کرمان در سایت شهیدستان نیز متبرک کننده حوزه کار خبری در این سایت گرانبها است.

سفارش پروژه برنامه نویسی