چاپ
بازدید: 1037

شهدیستان-به مناسبت گرامیداشت دهه فجر یک مسابقه یک روزه تیراندازی با تفنگ بادی روز دوشنبه مورخه 94/11/19 در محل سالن تیراندازی  بین 24 نفر از ایثارگران کرمان برگزار گردید و در پایان به نفرات برتر حکم و هدیه تقدیم گردید.

محمد محمدی

مسئول تربیت بدنی

نفرات اول تا چهارم به ترتیب :1- مجید یزدان پناه2-محمد رضا اشرف3-علی محمدی4-قدرت شهابی