هوشنگ

  • هوشنگ
کد پرونده بنیاد شهید
1407597
نام شهید
هوشنگ
نام خانوادگی شهید
سلاجقه
نام پدر
خدارضا
تاریخ شهادت
LINK
نام عملیات
بيت المقدس
محل شهادت
LINKخرمشهر
زندگینامه شهید

زندگینامه شهید معظم : هوشنگ سلاجقه
یکم آبان 1343 در روستای کشکوئیه از توابع شهرستان بافت به دنیا آمد پدرش خدا رضا و مادرش ساره نام داشت تا دوم متوسطه درس خواند به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت دوازدهم اردیبهشت 1361 در سید جابر بر اثر اصابت ترکش مین به شهادت رسید مزار وی در گلزار شهدای کشکوئیه رابر بافت واقع است .