رضا

  • رضا
کد پرونده بنیاد شهید
1379081
نام شهید
رضا
نام خانوادگی شهید
زین الصالحین
نام پدر
حسین
تاریخ شهادت
LINK
محل شهادت
LINKشلمچه
زندگینامه شهید

هفتم فروردين 1346، در شهرستان بم چشم به جهان گشود. پدرش حسين، فروشنده بود و مادرش عذري نام‌داشت. تا سوم‌متوسطه درس‌خواند، به‌عنوان ‌پاسدار وظيفه در جبهه حضور يافت. چهارم خرداد 1367، در شلمچه براثراصابت گلوله به‌شهادت رسيد. پيكر وي مدت‌ها در منطقه بر جا ماند و پس از تفحص سال1376، در گلزار شهداي شهرستان كرمان به خاك سپرده شد.