عباس

  • عباس
کد پرونده بنیاد شهید
1492306
نام شهید
عباس
نام خانوادگی شهید
عابدینی
نام پدر
حسن
تاریخ شهادت
LINK
نام عملیات
بیت المقدس
محل شهادت
LINKشلمچه
زندگینامه شهید

شانزدهم فروردين 1345، در شهرستان رفسنجان به دنيا آمد. پدرش حسن و مادرش صديقه نام داشت. تا پايان مقطع ابتدايي درس خواند. كانال ساز بود، به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. بيست‌ و ‌سوم‌ خرداد1367، در شلمچه براثراصابت گلوله به شهادت رسيد. مزار وي‌در گلزار شهداي زادگاهش‌واقع است.