مهدی

کد پرونده بنیاد شهید
1615366
نام شهید
مهدی
نام خانوادگی شهید
کربلایی علی زاده
نام پدر
حسین
تاریخ شهادت
LINK
نام عملیات
بیت المقدس7
محل شهادت
LINKشلمچه