احمد

  • احمد
کد پرونده بنیاد شهید
1620582
نام شهید
احمد
نام خانوادگی شهید
کریم زاده کیسکانی
نام پدر
مجید
تاریخ شهادت
LINK
محل شهادت
LINKشلمچه
زندگینامه شهید

 

زندگینامه شهید معظم احمد کریم زاده
دوم آبان 1359 درروستای آهوئیه ازتوابع شهرستان بافت به دنیا آمد پدرش مجید کارگربودومادرش منور نام داشت تاپایان مقطع  راهنمایی درس خواند به عنوان بسیجی در جبهه حضوریافت بیست وسوم خرداد 1367درشلمچه براثراصابت گلوله به شهادت رسید مزاروی درزادگاهش .واقع است