محمد

  • محمد
کد پرونده بنیاد شهید
1625261
نام شهید
محمد
نام خانوادگی شهید
کریمیان پور
نام پدر
صفر
تاریخ شهادت
LINK
نام عملیات
بیت المقدس7
محل شهادت
LINKشلمچه
زندگینامه شهید
نحوه شهادت
وصیت نامه
خاطرات
دست نوشته ها