Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1742010
مشخصات شهید
نام شهید

اكبر مهدي آبادي تكابي

اكبر
نام پدر

احمد

تاریخ تولد

1346 شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

خاطرات

دست نوشته ها

وصیت نامه

1364">
سفارش پروژه برنامه نویسی