Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1409188
مشخصات شهید
نام شهید

شریف سنجری

شریف
نام پدر

ناصر

تاریخ تولد

شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

خاطرات

دست نوشته ها

وصیت نامه

  • شریف
1367">
سفارش پروژه برنامه نویسی