Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده:
مشخصات شهید
نام شهید

اكبر انجم شعاع

اكبر
نام پدر

علي

تاریخ تولد

شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

خاطرات

دست نوشته ها

وصیت نامه

  • اكبر
1362">
سفارش پروژه برنامه نویسی