Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1427017
مشخصات شهید
نام شهید

مهدی شجاعی باغینی

مهدی
نام پدر

اصغر

تاریخ تولد

1343 شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه 2 ردیف 10 قبر 14
رسته

گلزار شهدای کرمان

زندگی نامه

خاطرات

بسم رب الشهدا ء

(خواب بعد ازشهادت پدرشهید )

یک نفر ازاقوا م خواب شهید را د یده بو د چو ن  در زمان  حیا ت  ایشا ن من زیاد اصرار به از دوا ج  ایشان دا شتم و می گفتم  دوست دارم دا مادت کنم  این فا میل  ما خواب  دیده بو د  که دارد با شهید  صحبت می کند و به اومی گو ید کجا هستی  چرا نمی آیی دیگر سنی از شما  گذشته بیا ازد واج کن شهید در جواب می گو ید  :خبرنداری من ازدواج کرده ام  گفته بود به چه کسی  گفته بود من با دختر امام حسین (ع)ازدوا ج کرد م  .این خواب از گفتار فا میلمان است .

..................

(خواب مادرشهید )

یک روز ظهر  که مصادف با ماه مبارک ر مضا ن بو د که  او را خواب دیدم  البته  نه در خانه خود مان بو د همان جایی بود که اعزا م شده بو د آمده بود درخانه نشسته ورو بروی من نشسته بود د وتا سه  قبا ، تنش بو د یک سبز -سیاه و سفید وریش مشکی در حالیکه او اصلا " ریش نداشت بعد  به من  گفت مادرمن رفتم  خدا حا فظ بعد من گفتم  :مادرجان مهدی تویی گفت :بله گفتم از طر ف بنیاد شهید به ما گفتند توشهید شدی  چه جور تو دستهای مرا بگیر ببین من خواب  نمی بینم  گفت :نه خواب نمی بینی راحت با ش من دارم میر و م ودو تا کتاب یکی ازشما ویکی هم ازبا با برد م .کتا ب با با د ست خط با هنر است من به خودم گفتم نهضت را  می خواهد چه کارکند گفتم کجا میخواهی بروی گفت :جبهه گفتم حتما" کتاب جبهه  را می خواهد آنجا به کسی یاد بدهید وقتی میخوا ست بلندشو د دست روی شانه اش گذاشتم  و گفتم مهدی مرا تکان بده ببینم من خواب نمی بینم  ازطرف بنیاد  شهید چیز ی  درمورد توبه به ما گفتند گفت :می دانم من بلندشد م و شرو ع کرد م به گریه کرد ن وبه بچه ها گفتم  من مهدی را خواب  دید م ازان موقع هرکارمی کنم دیگر او را خواب نمی بینم آن شب ،شب جمعه بو د که او را خواب دیدم .

..................

(کلا م مادرشهید با مادرش هنگام اعزا م به جبهه )

اوخیلی عاشق امام بود و او را د و ست دا شت همیشه به ما می گفت برای امام دعا کنید آخرین باری که می خواست  برو د د ست ر وی شا نه  من گذاشت و گفت: مادر هرو قت برای نمازبلند  شوید ونمازمیخوانید  برای امام د عا کنید وآخرین کلا مش با من بود .

یکبار هم  به او گفتم مادرجان آرزو دارم دامادت کنم چرا خود ت را آماده نمیکنی  برای داما دیت درجواب به من گفت :مادریک جو ری داماد بشو م که خودت  نفهمی گفتم :چه جو ر گفت :در صحرای خوز ستان  دا ماد میشو م .

راوی :مادرشهید

دست نوشته ها

ا                                          بسم رب الشهداء

چه خوش باشد که با ایمان بمیرم                                به زیر سایه قرآن بمیرم

ولای مرتضی در سینه مدفون                                     دلی چون زهره رخشان بمیرم

دلم خواهد که پیش حجت حق                                   سرافراز و خوش و خندان بمیرم

بدین احمد و آئین قرآن                                             بسان یک نفر انسان بمیرم

دلم خواهد که در پایان عمر                                       غریق رحمت یزدان بمیرم

دلم خواهد دلم خواهد خدایا                                      شهید شاهدی عریان بمیرم

دام خواهدخدایا سر چهره گلگون                                چون جانبازان خوزستان بمیرم

به حق حرمت قرآن ناسخ                                         خدایا پاک و با ایمان بمیرم

چون ختم ادیان محمد(ص)                                       به نزد ملعب دوران بمیرم

ا                              شعر از: شهید مهدی شجاعی

وصیت نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

(و لاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون)

گمان مبر آنانکه در راه حق شهید شده اند مرده اند بلکه آنها زندگانی هستند نزد پروردگارشان و متنعم انعامات او.

پس از حمد وستایش پروردگار جهانیان و درود و سلام فراوان بر مهدی فرزند رسول الله و نائب بر حقش خمینی روح الله و تمامی شهدا لقاءالله و امت حزب الله و رزمند گان جندالله با سلا م بر شما ای عزیزان دلم می خواهم که زمانی وصیتنامه ام را باز می کنید و یا برای دیگران می خوانید، با دلی از فرط خوشحالی و شوق بخوانید و پیامم را برای آیندگان بازگو کنید. پیامهای تمامی شهدا باید شعارتان باشد و به شعارهایتان عمل کنید. این وظیفه بازماندگان راه شهید است .

بدانید که خداوند هر انسانی را در طول عمر بارها آزمایش می کند با طرق مختلف فعلاً در این زمان یکی از آزمایشات خدائی جهاد در راه اوست که وظیفه شرعی هر فرد مسلمان است. شهید عملاً صداقت و حقیقت خود را ظاهر می کند و آزمایش خود را در زیر خمپاره ها و جلوی گوله ها و روی مینها به آخر می رساند.

پیام من به شما ملت سلحشور اینست که از امام، زندگیتان و روحانیت غفلت نکنید و مطهری را سر مشق زندگیتان قرار دهید.

1363">
سفارش پروژه برنامه نویسی