Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1781083
مشخصات شهید
نام شهید

جان الله نژاد خاوشی

جان الله
نام پدر

علی

تاریخ تولد

1343 شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

زندگینامه شهیدمعظم جان الله نژادخاوشی

یکم دی 1343درروستای حسین آباد دهدار ازتوابع شهرستان جیرفت متولدشد پدرشعلی ومادرش زربانونام داشت سوادخواندن ونوشتن نداشت سال 1363ازدواج کرد وصاحب دوپسرشدبه عنوان پاسدار وظیفه درجبهه حضوریافت یکم مرداد1367درشلمچه براثر جراحت جنگی به شهادت رسید پیکروی درزادگاهش به خاک سپرده شد

خاطرات

دست نوشته ها

وصیت نامه

1367">
سفارش پروژه برنامه نویسی