Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1426965
مشخصات شهید
نام شهید

احمد شجاعي باغيني

احمد
نام پدر

عباس

تاریخ تولد

1341 شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

خاطرات

بسم رب الشهداء
در طو ل این مدت فقط یکبار اورا در خواب د یدم و ان  زما نی بود که رفته بو د م مکه بعد از  زیارت امد یم نیمه شب بو د او را خواب د ید م که حالا دریک ز مینی هستم وبیل ر وی د و شم است ودارم گشت میزنم از بس در زمان ز ند گیش کمک حالم بو د هما نجا هم به کمک امده بو د و در ان زمین میخوا ست به من کمک کند پرسیدم کجا بودی تا حالا گفت آمدم به شما کمک کنم که از خواب بیدارشد م .
را وی :پدر شهید

دست نوشته ها

وصیت نامه

  • احمد
1361">
سفارش پروژه برنامه نویسی