Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1478756
مشخصات شهید
نام شهید

حبيب الله ضياءالديني دشت خاكي

حبيب الله
نام پدر

حسين

تاریخ تولد

شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

خاطرات

دست نوشته ها

وصیت نامه

  • حبيب الله
1361">
سفارش پروژه برنامه نویسی