Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1753217
مشخصات شهید
نام شهید

رضا ميرساردو

رضا
نام پدر

غلامرضا

تاریخ تولد

1344 شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

خاطرات

دست نوشته ها

وصیت نامه

بسمه تعالى و لاتقولولمن يقتل فى سبيل الله اموا تا بل احياء و لكن لا تشعرون به شهيدان راه حق مرده نگوييد بلكه آنها زنده اند اما شما نمى دانيد . اكنون كه من و برادرانم به يارى پروردگار مى رويم تا در لشكرى ديگر به نبرد و رويارويى با دشمنان اسلام و ايران مى پردازيم و اكنون كه قدمى در راهى گذاشته ايم ؟؟؟ آزادى از اسارت خاك و پرواز در فضاى لا يتناهى ايمان در اينراه با اسلحه شهادت زنجير هاى بندگى و بردگى را گسيختند و اسماعيل وار در قربانگاه عشق الهى جان يافتند شايد با شليك گلوله و انفجار مين يا تركش خمپاره به صفوف همرزمان و همسنگران خود بپيونديم .
و سخنى دارم با تو اى امام و تو اى رهبر و اى از تبار ابراهيم اى حسين زمان و اى بت شكن دوران كه
بتها را شكننده و باز هم براى شكستن ؟؟؟ تبر ايمان در دست دارى و چون ؟؟؟ غران مى فروشى و بر باقيمانده اين مظاهر هاى پليد وكثيف مى بازى و در اين راه ؟؟؟ الله مى خوانى اى كه اگر نبودى هنوز ملت مسلمان ايران در كفر طاغوتى دست و پا مى زدند و راهى بجزنجات جست .
آرى روى سخنم نخست با توست اى امام اى رهبرم اى روح الله عزيزم  اى خمينى بت شكن بدان و مى دانى كه پيروان خط حماسه آفرين تو تا خون در بدن دارند در اين راه ؟؟؟از روى اسلام عزيز از پا نخواهند نشست . و تا آخرين  قطره خون تاآخرين نفس آيات ؟؟؟چون مشعلى تابناك غراره خط خونين مبارزه حق بر باطل قرار مى دهند و پرتو انوار الهى آن و تاريكشان جنابات صداميان مزدور ى كه قراندانشان نموده و پيروان شيطان بزرگ را در ؟؟؟تاريخ خواهند انداخت .
وسخنى با پدر و مادر و خواهر و برادر و ديگر دوستان و برادارن دارم و آن اين است كه مرگ حق است و سر انجام زندگى همه گذر از اين معبر است اما چه زيباست مرگ در راه خدا و جهاد در راه خدا .
برور از دلهره هاى گناه و خوف از غرور و خودخواهى و هواى نفسانى در امواج عشق الهى پرواز نمودن و در قر بانگاه عشق به لقاالله رسيدن .
از همه شما مى خداهم كه بعد از من هرگز گريه اى كه بيانگر ضعف باشد نكنيد .
خواهران گراميم :
در راه خدا و براى رضاى خدا كوشش گنيد و مرد آفرين باشيد و اى مادران ،تربيت فرزندان و تحويل دادن افرادى صالح به جامعه كوشا باشيد شما را بخداى قهار مى سپارم .
برادران عزيزم :
دستهاى شما را مى فشارم و در اين بحرانهاى خطر ناك سياسى شما را به خداى بزرگ مى سپارم و در پيوندتان به حبل الله كه امروز امام امت است تاكيد كنيد سخن بسيار است و درد ها فراوان و ؟؟؟از اين فرصت و توان نوشتن برايم نيست .
تنها چند جمله اى با مردم مبارز و مسلمان و شهيد پرور جيرفت و برادران حزب الهى و همسنگران من بگويم اى مردم مسلمان جيرفت و اى برادران حزب الهى و اى همسنگران من در جبهه -حزب -؟؟؟به بسيج همگى شما مى دانيد كه تا آخرين لحظه در زندگى ام  هدفم فقط خدا بود و فقط حاكميت الله و چون منافقان و ؟؟؟و مزدوران آمريكا هر روز در چهره اى ظاهر و با جان شيوه مزدورانه خود دست به توطئه وفرصت طلبى مى زنند و چون وظيفه ام است كه با منافقان وكافران مبارزه كنيم و همانطورى كه تا زنده بودم مبارزه كردم و مبارزه خودرا تا آخرين لحظه ادامه دادم و بعد از من وظيفه شماست كه تا آخر مبارزه كنيد و انتقام خون هفتاد و دو تن شهيد را از انها بگيريد و انتقام خون شهيد مظلوم بهشتى ،رجايى ، باهنر ،قدوسى ،آيت الله دست غيب و و اكثر شهدايى كه بدست اين مزدورانبه شهادت رسيده اند را بگيريد و اگر شما با اينها مبارزه نكنيد و انتقام خون شهيدان را از اينها نگيريد به اسلام ،امام و خون شهيدان خيانت كرده ايد . و اخرين كلامم اين است كه من با ؟؟؟ حزب الله با ديگر برادران وهمسنگران جلوى اينها ايستادم شما هم مى بايد بايستيد تا انتقام خون شهيدان را بگيريد .
والسلام  در ضمن مرا در بهشت ؟؟؟ كنار قبر شهيدان خاك كنيد .
وصيت نامه فرزند غلامرضا مير ساردو 

  • رضا
1361">
سفارش پروژه برنامه نویسی