Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1287289
مشخصات شهید
نام شهید

عيسي دانشگر

عيسي
نام پدر

مراد

تاریخ تولد

1344 شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

زندگی نامه شهیدمعظم عیسی دانشگر

دوم آذر1344درشهرستان عنبرآبادزاده شد.پدرش مرادومادرش نساءنام داشت.خواندن ونوشتن را می دانست به عنوان سربازارتشواردجبهه شد.بیست وپنجم آذر1367درسوماربراثرانفجارموادمنفجره وقطع اندامهای تحتانی وفوقانی وشکستن سربه شهادت رسیدمزاروی درگلزارشهدای زادگاهش واقع است

خاطرات

دست نوشته ها

وصیت نامه

1367">
سفارش پروژه برنامه نویسی