Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1461316
مشخصات شهید
نام شهید

ملوك صالح محمد

ملوك
نام پدر

صالح محمد

تاریخ تولد

شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

خاطرات

دست نوشته ها

وصیت نامه

  • ملوك
1370">
سفارش پروژه برنامه نویسی