Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1390090
مشخصات شهید
نام شهید

قادرخان سخی داد

قادرخان
نام پدر

سخی داد

تاریخ تولد

شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

خاطرات

دست نوشته ها

وصیت نامه

  • قادرخان
1363">
سفارش پروژه برنامه نویسی