Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1671029
مشخصات شهید
نام شهید

حسین محمدی شاهرخ آبادی

حسین
نام پدر

حسن

تاریخ تولد

1339 شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

خاطرات

دست نوشته ها

وصیت نامه

1361">
سفارش پروژه برنامه نویسی