اسداله سلطانی نژاد

نــام :
اسداله
نـام خـانوادگـی :
سلطانی نژاد
نـام پـدر :
یداله
تـاریخ تـولـد :
مـحل تـولـد :
سـن :
سـال
دیـن و مـذهب :
شرح شهادت
وصیت نامه
بیوگرافی

بسم رب الشهدا ء

درسال 1345 در ر وستای ده میرزا یی از توابع با فت پا ی به عرصه وجود نهاد تحصیلات ابتدا یی خو یش را در مدرسه عشایری به انجام رسا نید و بعدا ” به همراه خانواده خو یش که مقیم بافت شد ند به ادامه تحصیل پردا خت .دراوایل دوران تحصیلی سو م را هنما یی بود عا زم جبهه شد او مدت شش ماه را همدوش بسیجیا ن به اتمام رسا نید و پس از تسویه حسا ب عشق به جهاد در راه خدا وی را عازم خدمت شرف سربازی نمود .پس ازگذشت یکسال در جبهه سو مار پیکر مطهرش آماج تر کش های خصم ستمگر گر دید او بعد از مراحل درمان به جبهه بازگشت و به ادامه خدمت پردا خت او هیچگاه ازموفقیتهای خود در جبهه سخن نمی گفت و تنها ازمقاومتها و پیروزیهای دسته جمعی که به اتفاق همرزما نش کسب میکردند با حالتی از رضا یت و متا نت صحبت میکرد خنده اش تبسم بو د و سخن کسی را قطع نمیکرد تا از او سوال نمی کردی سخنی ازوی نمی شنیدی حدا اکثر خشم خودرا با حد اقل ؟؟؟اظهار میکر د از سخنان لغو و بیهو ده پرهیز داشت آری او مجموعه ای بو د از کمالات انسا نی و سجایای اخلاقی او را خدا و ند برای شهادت پرو رش میداد و سرانجام در دهم تیرماه شصت و هفت درتپه های غرقه درخون سو مار خورشید عمرش افول نمود و درخون آبتنی کن و  به لقای دوست شتا فت .خدایش او را غر یق رحمت بی انتهای خویش گرداند و او را با شهدای کربلا محشو ر فرماید و ما را از شفاعت او و اولیا ءاش بهر ه مند سازد .
باالتماس دعا سلطا نی

جـزئیات شـهادت

تـاریخ شـهادت :
1362/12/29
کـشور شـهادت :
مـحل شـهادت :
میمک
عـملیـات :
نامشخص
نـحوه شـهادت :

اطـلاعات مـزار

مـحل مـزار :
وضـعیت پـیکر :
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا
قـطعـه :
ردیـف :
شـماره :

تصویرمـزار

بافتشهیدها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.