جعفر عرب پور داهوئی

نــام :
جعفر
نـام خـانوادگـی :
عرب پور داهوئی
نـام پـدر :
اکبر
تـاریخ تـولـد :
1345
مـحل تـولـد :
سـن :
سـال
دیـن و مـذهب :
شرح شهادت
وصیت نامه

به نام خدا

به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان وبادرودفراوان به رهبر کبیرانقلاب اسلامی حضرت امام خمینی وباسلام به تمامی شهدای صدراسلام تاکنون به خصوص شهدای جنگ تحمیلی عراق علیه ایران وباسلام به تمامی خانواده های شهدا ومادرهای داغدار وپدرهای داغدیده

قبل ازهرچیز پدرومادروخواهر وبرادران عزیزم من کوچکترازان هستم که وصیت کنم ولی به عنوان یک برادر کوچکتر چندکلمه ای سفارش وتوصیه میکنم خدایا تمام عمرگناه کردم خدایامن راهی نیافتم جزاینکه به درگاهت بیاییم که تورحمان ورحیمی خدایاخودم به خودم ظلم کردم خدایامن هیچ چیزندارم جزرحمانیت خودت خدایاقسمت میدهم به عظمت خون سیدالشهدا به عظمت مهدی (عج) به عظمت خون شهیدان گناهانم راببخش خدایا سوختم ازکثرت گناهانم وخجلم که چه بگویم خدایاتوخود فرمودی ای بندگان من که به نفس خود اصرارکردیدناامیدنشویدازرحمت من وفرمودی می بخشایم گناهان شماراخدایاآمدم به درگاهت اما باکوله باری ازگناهانم کلام توحق است بهشت توحق است هرچه خودت حکم کنی حق است پدرومادر به شماتبریک می گویم که چنین فرزندی رابزرگ کردید ودرراه خداقربانی نمودیدوخودتان رادرپیشگاه خدا سربلند وسرافراز فرمودیدمادرشمابودیدکه من رابزرگ کردی وبعدازشانزده سال ازعمرم مرابه مدرسه عشق وشهادت فرستادید که راه حسین راادامه دهم ازشماتشکرمیکنم امیداوارم که مراببخشید پدرومادر برای من گریه نکنیدخشمتان رادرمشتهایتان گره کنید وبرسینه ضدانقلاب بکوبید مادر تودوست داشتی که مرابزرگ کنی ودرکنار ت زندگی کنم ولی من صدای هل من ناصرینصرنی حسین زمان ورزمندگان رادرجبهه های نبرد باکفار شنیدم ودرس ومدرسه وخانه وکاشانه رارها کردم تاندای رزمندگان وامام عزیزمان رالبیک گویم مبادا درنبودن من درخانه برای شماناراحتی ایجادکند خوشحال باشید ومحکم واستوارجلوی این بعثیان کافر وازخدابی خبربه ایستید ودشمن ضعیف رابه زباله دان تاریخ بیندازید اینک ای برادران ازجبهه ما ندای هل من ناصرینصرنی به گوش می رسد برخیزید که فردا دیراست وشتابان خودرابه جبهه رسانید وندای رزمندگان را لبیک گوئید ویک لحظه دست از امام ورزمندگان برندارید ای خواهران عزیز که نمیتوانید درجبهه حاضرشوید ولی درپشت جبهه کارهای زیادی است که می توانید انجام دهید وبایداازفاطمه زهراوزینب کبری درس اموخت حجاب خودراسنگر خودقراردهید زیراحجاب کوبنده ترازخون من است بدانیدمن رفتم کاری حسینی کردم وشما باید کاری زینبی کنید وگرنه یزیدی هستید مادراگرمن درخانه نیستم ولی روحم پیوسته درخانه میباشد برای من گریه نکنید زیرامن نمردم اوج گرفته وبه ملکوت العلی پیوستم ماپیروزیم چون شهادت رادراغوش می گیریم ماپیروزیم چون اسلام پشتیبان مااست ماپیروزایم چون قران وخداباماست درپایان ازهمه شما التماس دعادارم وازشمااهالی محترم که درتشیع جنازه من شرکت کرده اید تشکرمیکنم وازشماتقاضادارم که هرکس ازمن بدی دیده است مراموردلطف وبخشش خودقراردهدتااینکه خداوندمراببخشد درپایان دعابرای رزمندگان وامام بزرگوارفراموش نشود

بیوگرافی

زندگینامه شهید معظم جعفرعرب پور داهوئی

سوم فروردین 1345درروستای داهوئیه ازتوابع شهرستان زرند متولدشد پدرش اکبر کارگرشرکت ذغال  سنگ بود ومادرش ربابه نام داشت تااول متوسطه درس خواند به عنوان بسیجی بود درجبهه حضوریافت بیست ودوم فروردین 1362درشرهانی براثراصابت گلوله به شهادت رسید پیکر وی مدتهادرمنطقه به جاماندوپس ازتفحص سال 1378درگلزارشهدای زادگاهش به خاک سپرده شد

جـزئیات شـهادت

تـاریخ شـهادت :
1362/01/12
کـشور شـهادت :
مـحل شـهادت :
شرهانی
عـملیـات :
والفجر1
نـحوه شـهادت :

اطـلاعات مـزار

مـحل مـزار :
وضـعیت پـیکر :
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا
قـطعـه :
ردیـف :
شـماره :

تصویرمـزار

بسیجیدانش آموززرندشهیدهاوالفجر1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.