حمید حمزه نژاد

نــام :
حمید
نـام خـانوادگـی :
حمزه نژاد
نـام پـدر :
یارعلی
تـاریخ تـولـد :
1340
مـحل تـولـد :
سـن :
سـال
دیـن و مـذهب :
شرح شهادت
وصیت نامه
بیوگرافی

 چهاردهم تير 1340 ، در روستاي سهل آباد از توابع شهرستان بافت چشم به جهان گشود. پدرش يارعلي و مادرش شوكت نام داشت. تا دوم متوسطه درس خواند. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. دوم فروردين 1361، در دشت عباس توسط نيروهاي عراقي بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد. مزار وي در گلزار شهداي زادگاهش واقع است.
 این شهید از خا نواده ای فقیر ومستضعف بو د و سنین کو دکی رادر خانه گذرا ند و انگاه پا به ششمین سال زند گی خود گذ شت برای تحصیل علم به مدر سه رفت دوران ابتدائی رادر دبستا ن سعدی به مشکلات زند گی گذرانید وبعد از گذراند ن دوارن ابتدا ئی مر حله د وم تحصیل یعنی د وران راهنمایی را در مدر سه خوا جوبه تحصیل اشتغال داشت و در سال 1359وارد مر حله سوم یعنی دوران دبیر ستان شد و به دبیرستان شهید مظلو م بهشتی راه یا فت ودر سال 1360باگرفتن مدر ک سال اول د بیر ستان به کلاس دو م قبول شد وبا شرو ع و جنگ تحمیلی عراق علیه ایرا ن این مد نظر خطو ر کر د که من هم با ید اسلحه بر دوش بگیر م وهمگام با دیگربرادران در جبهه حق علیه باطل بجنگم .
و در تاریخ 1360/3/13برای دید ن آموزش نظا می به پادگا ن قدس کر مان رفت و در مدت 15روزآمو زشهای لاز م رافرا گر فت بعداز پا یا ن د وره امو ز ش نظا می تا بستان را به کار وتحصیل و مطالعه کتب اسلا می ودرسی را گذرا ند تا پا ییز سال 1360بعد از قبول شد نش بد لیل اینکه آمو زش نظا می دیده بود مستقیما ” با ؟؟؟برادران پا سدار و بسیجی  عازم جبهه شداین رزمنده شهید بزرگوار ما ن در فتح الفتو ح بستان با گلوله های سر خ و اتشین قلب گر و هی درشورای انجمن اسلا می دبیرستان مشغول بو د تا د یگر بارصدای هل من ناصر ینصر نی برادران رزمنده اش در گو شش طنین اندا خت و با همه مشکلات زند گی د و باره راهی نبر د با کفار بعثی آمریکا ئی شد تا در د و مین فتح بزر گ هم افتخار مجاهدت دا شته با شد سر انجا م این ر زمنده نو جوان عضوفعال انجمن اسلامی دبیر ستان شهید بهشتی با آن قیافه آرام وخدا ئیش در سپیده د م صبح 2/؟؟؟/61در هنگامیکه پیکار سربازا ن اسلام و بعثیا ن آمریکا یی به او ج خودرمیده بو د درجبهه د شت عباس کفن خودبر کشیدوبه میعاد گاه حسین ورهروانش کوچ و به لقا ء الله پیو ست .
روحش شاد وراهش پر رهر وباد

جـزئیات شـهادت

تـاریخ شـهادت :
1361/01/02
کـشور شـهادت :
مـحل شـهادت :
دشت عباس
عـملیـات :
فتح المبین
نـحوه شـهادت :

اطـلاعات مـزار

مـحل مـزار :
وضـعیت پـیکر :
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا
قـطعـه :
ردیـف :
شـماره :

تصویرمـزار

بافتشهیدها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *