سعدیار حمزه نژاد

نــام :
سعدیار
نـام خـانوادگـی :
حمزه نژاد
نـام پـدر :
علیار
تـاریخ تـولـد :
1349
مـحل تـولـد :
سـن :
سـال
دیـن و مـذهب :
شرح شهادت
وصیت نامه
بیوگرافی

يكم‌ مهر 1349، در روستاي شور باز از توابع شهرستان بافت ‌زاده شد. پدرش عليار و مادرش ماه‌صنم نام داشت. تا سوم‌ متوسطه تحصيل كرد، به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. دوازدهم‌ دي 1366، در شلمچه بر اثر اصابت تركش به سر، شهيد شد. مزار وي در زادگاهش واقع است.
در سن 6سالگي و ارد د بستان شهيد عنا يت الله ر حيم پو ر شو رباز گر د يد و تا پا يا ن د و ره ابتدايي در انجا مشغو ل به تحصيل بو د ند و به علت نبو دن مدر سه راهنما يي د و را ن سه ساله راهنمايي را با اجا ره خانه در شهر ستان با فت در مدر سه راهنما يي آيت الله كا شا ني به اتمام ر سا ندند و پس از اتمام د و ره راهنما يي و ارد هنر ستان شهيد كلا نتر ي شهرستان با فت گر د يده و تا سال د و م در  آن رشته ادا مه تحصيل دادند و به علت عشق و علاقه ز ياد به انقلاب واطا عت از فر مان امام عازم جبهه هاي حق عليه با طل گر د يد ند و از مو ر خه 66/8/22در جبهه ها مشغو ل خد مت بو دند تا اينكه در مور خه 66/9/12بر اثر اصابت تر كش خمپار ه در قلبش جا ن مقد سش را فداي ارز شها و معيار هاي اسلا مي نمود شهيد سعد يار حمزه اي لحظه اي از عبادت خدا وند غافل نمي شد ند و در بد تر ين د و ران به فكر خدا وند بو دند اما در دو ران تحصيلات علا قه زيادي به نو حه خوا ني دا شت و هميشه در مرا سم نو حه خوا ني شر كت مي نمود و با صداي ز يبا ي خود مجلس را شاد ي مي بخشيدند و نيزبه كار هاي ز يادي از جمله كار گري علا قه فرا واني دا شت و در تا بستا ن  به كار كار گري مشغو ل و خر ج د و ران تحصيلات را از در آمد كار گري تا مين مي نمود و از بيكار گشتن بيزار بو د و مي دا نست به كار و كو شش ز ياد تشو يق مي نمود او فردي بو د براي نسل جوا ن نمونه و در س عبر ت پس بر ما ست كه با شا هد د ورا ن سختي حا فظ خون و د ستا ور د هاي اين عزيز ا ن با شيم و لحظه اي در يغ نورزيم  به اميد پير و زي اسلا م بر كفر و ز يار ت قبر امام حسين (ع)در كر بلا .
ر و حش شاد

جـزئیات شـهادت

تـاریخ شـهادت :
1366/10/12
کـشور شـهادت :
مـحل شـهادت :
شلمچه
عـملیـات :
کربلای8
نـحوه شـهادت :

اطـلاعات مـزار

مـحل مـزار :
وضـعیت پـیکر :
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا
قـطعـه :
ردیـف :
شـماره :

تصویرمـزار

بافتشهیدها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *