علی اصغر امامی پور

نــام :
علی اصغر
نـام خـانوادگـی :
امامی پور
نـام پـدر :
عزیزاله
تـاریخ تـولـد :
1342
مـحل تـولـد :
سـن :
سـال
دیـن و مـذهب :
شرح شهادت
وصیت نامه

بسم رب الشهدا ء والصد یقین آد می درزند گی همیشه سعی دارد که خودرا پنهان دارد امادر د و جا است که این حجابی که در تمام طول زند گی برخود کشیده کنار میزند و به خودبازمیگردد و ان سلو ل زندان وزمان مرگ است . امامر گ جلو ه ای دیگردارد شکو هی و عظمتی که درپی ان برای آزاد مردا ن وپرهیزکاران و مومنین به همراه دارد اما درقا موس بشر یت شکو ه مرگ ازیادرفته است و شا ید علت این است که و جود زیبا ئیهای دنیوی و زشتی شاد یهای زندگی این عظمت را گر فته است . را ستی که پو چیهای دنیوی و ننگهای زند گی و فسادها و تبهکاریها در گذرا ن لحظه ها به چشم ادمیان خو ش می با شد و همیشه آد می را به خود سر گر م میکند و از تفکر درباره سرانجام کار ها و اند یشه ها باز می دارد . حال چه خو ب است که آد می مرگش را خود انتخاب کند و انتخابی درجهت خشنودی خدا که این بهترین و شیرین ترین لحظا ت زندگی یک انسان خدا گو نه است .در گذرا ن لحظه ها چه عمرها و چه معادن که هدرنمی رو د .معادن شکو فایی انسا نها وبیداری و آگا هی خلقها چه شیرین است بار دیگر انسا نیت پیر وز میشو د . و ای من چه میگو یم رستا خیز فرا میرسد وگل امید وآگا هی را می افشاند آه ای دوستان عشق چقدر شیرین است انسان را به معراج می برد صفای د ل و جلالی کا مل مید هد . ای کاش هرگز پای را به دنیا ی خاکی و پر ازکثافت که و جود ادمی را سرتا سر لجن می کشند نگذاشته بو دم اما چه کنم که تقد یر من چنین می خواهد . اما ای مرد م اگر بخوا ست خدا این بنده گنهکار به افتخارشهادت نائل آمد ازپدر و مادرو برادران و خواهرا ن . می خواهم که خانه راچراغان کنند واصلا ذره ای اشک درمرگ من نریز ندبلکه هرکس که می خواهد گر یه و زاری بکند بر سر نو شت شو م وزند گی بی هد ف و وضع حیوانی خود گریه کند زیرا نیازش بیشتر است . شما نمی دا نید چه علا قه ای دار م که هرچه ز و دتر خدا را دیدار کنم و این گنه آباد د نیا رهایی یابم و ازاین جهت این مرگ را با اگا هی زیاد پذیرفته ام تاجواب پر ورد گارم چه با شد. اماای امام ،ای منجی ،ای ز عیم ،ای یگانه رهبر فی سبیل الله درباره تو هرانچه بگو یند کم گفته اند . در مغزهای ما چنان تو جیه می گردد که علی (ع)و محمد (ص)و پیا مبران و اما مان همه افسانه اند و مانند فرشتگان می باشند و رسید ن به انها کار هر انسا ن نیست اما ای پیغمبر قرن بیستم اسلا م را زنده و مکتب را نجات و نهضت را حیا تی د و باره بخشید ی .چه کسی با و رمی کند که یک مر د اینگو نه درروح میلیو نها انسان بد مد وانهارا علیه طاغو ت بشو راند و امتی و احد را همانند پیا مبراکرم ایجاد و انجام د هد . ای امام در پیشگاه خدایت برای من طلب شهادت کن . این پیام میلیو نها جوان ایرا نی است درو د برزعامت ورو ح پاکت که درآسمان و زمین خدا چنین فردی نیا فریده است . والسلا م

بیوگرافی

سي‌ام ارديبهشت 1342، در روستاي راين از توابع شهرستان كرمان متولد شد. پدرش عزيز الله و مادرش صغري نام داشت. تا پايان‌ مقطع متوسطه در رشته برق درس‌خواند و ديپلم گرفت. به‌عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. دوم ‌فروردين 1361، در دشت‌عباس بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسيد. مزار وي در گلزار شهداي كرمان واقع است.

جـزئیات شـهادت

تـاریخ شـهادت :
1361/01/02
کـشور شـهادت :
مـحل شـهادت :
دشت عباس
عـملیـات :
فتح المبین
نـحوه شـهادت :

اطـلاعات مـزار

مـحل مـزار :
وضـعیت پـیکر :
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا
قـطعـه :
4
ردیـف :
7
شـماره :
16

تصویرمـزار

دانش آموزشهیدهاعملیات فتح المبینگلزار شهدای کرمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *