مجید عامری

نــام :
مجید
نـام خـانوادگـی :
عامری
نـام پـدر :
اصغر
تـاریخ تـولـد :
1344
مـحل تـولـد :
سـن :
سـال
دیـن و مـذهب :
شرح شهادت
وصیت نامه

بسم الله الرحمن الرحیم
(یا ایها الذین امنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم .تو منون بالله ورسو له وتجاهدو ن فی سبیل الله با اموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون )
ای آنانکه ایمان آورید آیا را هنمایی نکنم شما را برتجارتی  که سو دمند می با شد برای شما که از عذاب درد ناک شما را نجات بخشد ان تجارت این است که به خدا ورسو ل او ایمان آورید و به مال و جان در راه خدا جهاد کنید این کار ازهر تجارت اگردانابا شید برای شما بهتراست .(آیه 10و11صف)
(ان الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه الله لخا صة او لیا ء )
همانا جهاد دری است از درهای بهشت بازکند آن را خدا برای بند گان خاصش
به نام خدا وبه یاد خدا و به راه خدا و برای خدا آن خدای محرومین آن خدا یی که یا او دل را جلا می بخشد و قلب را آرا م می کندبه نام خدایی که یارویاور تمامی رزمندگان در جبهه ها می با شد و به نام آن خدا یی که دوست داردکه تمامی بندگانش  را به ضیافت  خودببرد وبه نام خدای محمد (ص)و به نام خدای  علی (ع)دلیرمرد اسلام  ان مرد شجا ع و اسو ه تقو ی آن مردمیدان عمل وآن مظلو م این جهان  وبه نام خدای فا طمه تنها بانو ی پاکدامن اسلام آن د خت گرا می حضرت محمد (ص)و آن با نوی پهلو شکسته .
باشهادت بر؟؟؟خدا وندو رسا لت ختمی مرتبت حضرت محمد (ص)وامامت 12معصوم  با سلام برمنجی عالم بشریت  مهد ی موعود وبا سلام و درود  بر رهبرکبیر انقلاب و رزمندگان و شهیدان  راه حق و آزادی و به نام شهید کر بلا  که نثار خو ن خود نهال خون و شهادت را دربین ما ر ویا نید تا مابتوانیم با پیروی ازایشان خود را به ضیافت الله برسا نیم ودردرگاه خداوندسرافراز باشیم .
شهادت ،شهادت دریچه آزادی  من ازد نیا ،شهادت ،شهادت منتهای  حر کت یک مسلمان ،شهادت ،شهادت آرزوی قلو ب عارفان شهادت ،شهادت نهایت آرزوی مشتا قان و عا شقان .
اینک که این وصیت نامه را می نویسم به امید اینکه دیگر زنده نبا شم امید وار م که خداوند این د فعه به من تو فیق شهادت را بد هد ومرا به ضیافت خود ببرد من این را می دانم که خدا افراد صالح ومتقی را می برد و من عا صی جا یم آنجا نمی باشد بنابراین ازهمینجا  به درگاه خداتو جه می کنم و ازگذشته خود پشیمان می با شم امیدوارم  که این ندامت من عاصی مورد قبول درگاه خداوند باریتعالی قرار گیرد بارالها مرا ببخش بخا طر شاکر نبو دن نعمتهایت و بخا طر بی اعتنا یی  کردن به احکام ودستو را تت  بارالها  به دل آقا امام زمان بده که مرا ببخشد زیرا من برای  ایشان سرباز خو بی نبو دم نه درسنگر  مدرسه ونه در سنگرجبهه بار الها من دیگر چگو نه طاقت بیا ور م من چگونه ببینم  که جوانان خوب این ملت  ان مخلصان در گاهت آن زاهدان شب وسیرا ن ر وز هرروز پرپرشو ند و من گنهکار در اینجا باشم و هرر وز برگناهانم  افزوده شو د خدایا دیگر نمی توانم طاقت بیا ورم  زیرا که دنیا برای من مثل یک قفسی است  و من دران قفس تنگیم می گند  و دلم می خواهد  دران با زشود و من پرواز کنم بسوی در گاهت  ای خدا .
سختی چند با پدرو مادرعزیزم
ای پدرو ای مادر عزیز م من می دانم فرزند ی خوب برای شما نبودم شما بودید  که برای من زحمت کشیدید برای من ر نج و زحمت کشیدید تا آینده در خشا نی داشته باشم من چه کردم  من جزء  نارا حتی  ورنج و سختی ایجاد  کردن برای شما چه کردم من جزءنا فرمانی کردن ازشما چه کردم  ومن جز بد بودن و بد کردن چه بودم و چه کرد م  می دانم فرزند دادن سخت است من می دانم جوان دادن مشکل است و لی چه کنم که پای اسلام درمیان است و چه کنم که وظی

بیوگرافی

جـزئیات شـهادت

تـاریخ شـهادت :
1363/12/23
کـشور شـهادت :
مـحل شـهادت :
شرق دجله
عـملیـات :
بدر
نـحوه شـهادت :

اطـلاعات مـزار

مـحل مـزار :
وضـعیت پـیکر :
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا
قـطعـه :
ردیـف :
شـماره :

تصویرمـزار

روحانیشهدای اختیار آبادشهیدهاعملیات بدر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *