محمد نجاتی شکیب

نــام :
محمد نجاتی شکیب
نـام خـانوادگـی :
نـام پـدر :
گداعلی
تـاریخ تـولـد :
1342
مـحل تـولـد :
سـن :
سـال
دیـن و مـذهب :
شرح شهادت
وصیت نامه

بسمه تعالی
اینجا نب محمد نجاتی شکیب فرز ندگدا علی درشکت ذو ب آهن در فیش های حقو قم نام پدرم بنام علی صاد رمی شو دوصیت می کنم من برای رضای پروردگار م ویاری دین خدا و یاری امام امت خمینی بت شکن که خدا وندمتعال بوسیله ایشان برکت ور حمت خود را به جهاد ارزا نی داشته است فرزندا نم پدری مثل امام امت دارند ان شاء الله که اگر شهید شدم تقاضادارم همسرم و فرزندا نم تا اخر ین لحظه حیا ط راه امام را ادامه دهید تا ان شا ء الله فردای قیا مت در حضور پرو ر دگارم ورسولا ن او خجلت نکشیم وپیش ر سول الله سر افراز باشیم ان شا ءالله بعداز این همه معجزه که ازاین انقلاب دیده ایم اگر ایمان نیا ور یم خیلی دلمان سخت است .
ازخداوندمتعال پیروزی اسلا م راخواستار م.
ازخداوند تقاضای عا جزانه دار م عمرامام خمینی رازیاد کندتاظالمین نتوانند ریشه درکشو راسلا می ایرا ن بد وانند .
خدایا خدایا تا انقلاب مهدی (عج)خمینی را نگهدار
محمد نجاتی شکیب

بیوگرافی

بسمه تعالی
برادرشهید محمدنجاتی شکیب درسی وهفت سال پیش درشهررابر کرمان در یک خا نواده مذ هبی ومسلمان چشم به جهان گشو د و دورا ن کو د کی رادرمکتب خانه به فرا گرفتن قرآن و فرا مین د ینی پردا خت و بعد از ان به دبستان ر فت وتا کلاس هشتم ادامه تحصیل داد همیشه عادت داشت نماز شب بخوا ند ور وز ه بگیر د تا اینکه به خد مت مقدس سر باز ی ر فت و بعد ازآن درسن 25سالگی با یکی ازبستگان خویش ازد وا ج نمود که ثمره این ازد وا ج پنج فرزندمی با شد که چهار تای انها پسر است و یک
د ختربه نام مریم دارد زما نی که آخرین فرزند ش بدنیا نیا مده بو دشربت شهادت نو شید ودرسن 37سالگی به درجه رفیع شهادت نائل گشت درز مان کارش برای ذوب اهن کارگری صدیق ودرستکار و مهربا ن بو دهمیشه درفکر آخرت بود که خوبی کند تا چراغ راه دران دنیا باشدحتی درکارهای خا نه به همسر ش کمک می کرد زیرا مردی با عدالت و شر یف بو د .
شهید محمد نجا تی شکیب یکی ازمبارز ین سر سخت طا غوت بو د ز یرا درز ما نی که ستمگران رژیم طاغوت همه افراد متعهد ومسلمان را تحت شکنجه قرار می دادند او مستقیما ” به ر ژ یم بد می گفت و و پیر و زی انقلاب ر ا آر زو داشت روزی سراسر گیتی پر چم اسلا م رابر افرا شته و کلمه لا اله الاالله برتمام جهان سایه افکند هما نطور که ایرا ن پیر وز گشت و ان شاء الله اسلام بر کفرجهانی پیر وزخواهد شد .
رو حش شاد و راهش پررهرو باد

جـزئیات شـهادت

تـاریخ شـهادت :
1362/08/4
کـشور شـهادت :
مـحل شـهادت :
عـملیـات :
نـحوه شـهادت :

اطـلاعات مـزار

مـحل مـزار :
وضـعیت پـیکر :
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا
قـطعـه :
ردیـف :
شـماره :

تصویرمـزار

شهیدها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *