محمدرضا ابراهیمی فرسنگی

نــام :
محمدرضا
نـام خـانوادگـی :
ابراهیمی فرسنگی
نـام پـدر :
مهدی
تـاریخ تـولـد :
1347
مـحل تـولـد :
سـن :
سـال
دیـن و مـذهب :
شرح شهادت
وصیت نامه

بسم الله الرحمن الرحیم اینجا نب محمد رضا ابراهیمی فرزند مهدی وصیت می کنم  در حالی که عقلم سالم ،بدنم تندر ست و در کمال آزادگی .اشهد ان لا اله الا الله  و حده لاشر یک  له و اشهد ان محمد عبده و رسوله ار سله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی السا عه واشهد ان علیا و لی الله واولاده المعصو مین حجج الله .شهدت می دهم امام خمینی نا ئب حجة ابن الحسن المهدی (عج)است واطا عت وا جب و جمهو ری اسلا میش بهتر ین حکو مت اسلا می است  که تا کنون بعدازحکو مت علی (ع)بشریت به خو د دیده و مخالفین  این مو سی دورا ن و قرآ ن نا طق عصر همان نهر وا نهایی در جنگ صفینند که با علی  مر تضی علم جنگ  بر آمو ختند  و حضر تش یاری نکردند مخالفین جمهوری اسلا می  مخالف آن اسلا می هستند که درمحرا ب مسجد کوفه فر قش شکا فتند .جگرپاره پاره اش را به یاری خبیثه ملعونه درطشت اندا ختند و بربد ن نا زنینش در نینوا اسبها تاختند ودر 12 اردیبهشت و2تیر و8شهریورو13 آبا ن و22 به من تو را درآتش سو ختند انهم بس نا جوا نمردا نه .و اعتقاد من این است  که صرا ط مستقیم صرا ط زاده خمینیست که او فرزند حسین است  و راستی که جلوه حق همین است وبا مخالفین جمهوری اسلا می و حکو مت رو ح اللهی مخالفم و خدا لعنت کند آنان که مخالف جمهوری اسلا می هستند و اینان در تشییع جنا زه شر کت نکنندو ما را هم تسلیت نگو یند .و السلا م علیکم و لئن قتلتم  فی سبیل الله او متم لمغفر ه من الله و ر حمته مما تحبو ن (قرآن کریم)گردر را خدا کشته شده یابمیرید دران جهان به آمرز ش ورحمت خدا نا ئل شو ید و ان بهتراز هر چیز ی است که در حیا ت د نیا  برای خود فراهم توان آو رد .(قرآن کریم آل عمرا ن )خدا وندا اینک که این قلم برصفحه کا غذ تا خت و تا زمی کند تو دا نی نیت کا تب را و نانو شته خوا نی جملاتی را که می خواهم برروی این صفحه سپید بنو یسم .بار الها می خواهم بنو یسم  تا آیند گا ن  بدا نند که چرا جنگیدیم تا بفهمند برای چی ازجا ن گذشتیم .تا فایده ای بخشد بند گانت را .آموزگارا تو خود فرموده ای در کتاب مجیدت .(من المو منین رجال صد قو ا ما عا هدو ا لله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظرو ا ما بدلو ا تبد یلا )سو ره احزاب و تو می دا نی که ان مردا ن مر دا نه ای که بنده تو بو دند ودلاورانه به محضرت مشر ف شد ند واینک نوبت د وستان بازمانده آنان است .اگر مصلحت دیدی و ما را نظر عنایتی کردی  می نویسم  تا به عنوان وصیت بعد از من بماند و فردا سندی زنده برای دینم باشد من این راه را آزادانه انتخاب کردم .همین طورکه علی اکبرامام حسین راهش را آزا دا نه انتخاب کردی وبه هدفش رسید .مادروپدرم مبا دا بعدازمرگم گر یه کنید زیرا که خواست خدا است و خدای خواست که اما نتی  را که مدتی به د ستتان سپر ده بود بگیرد خو شا به سعادتتان که توا نستید اما نتتان را با سرافرازی تحویل دهید .خنک آن روز که پرواز کنم تا بردوست   به امید سرکو یش پروبالی بزنم به خودنامدم اینجا که به خودبا زروم     انکه آو رد مرابا زبرد تا وطنم مر غ باغ ملکوتم نیمی ازعالم خاک       چندروزی قفسی سا خته اندازبدنم خواهرا ن و برادرا ن همه انسا نها با ید برو ند راهی است رفتنی حال چه بهترکه این رفتن درراه او با شدچه لذ ت بخش است و چه شیرین است مرگ درراه خدا ای امت شهیدپرور وقهرمان امام را تنها نگذارید و لحظه ای د ست ازیاری امام برندارید زیرا که راه او حق است .تا انجا که می توانید نمازجمعه راترک نکنید و به وصیت نامه ه

بیوگرافی

بيستم شهريور 1347 ، در روستاي سرآسياب فرسنگي از توابع شهرستان كرمان به دنيا آمد. پدرش مهدي، كارمند بود و مادرش عصمت نام داشت. تا اول متوسطه درس خواند. به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. بيست و ششم اسفند 1363، در شرق رود دجله عراق بر اثر اصابت تركش به شهادت رسيد. مزار او در گلزار شهداي شهرستان زادگاهش واقع است.

جـزئیات شـهادت

تـاریخ شـهادت :
1363/12/26
کـشور شـهادت :
مـحل شـهادت :
شرق دجله
عـملیـات :
بدر
نـحوه شـهادت :

اطـلاعات مـزار

مـحل مـزار :
سرآسیاب فرسنگی
وضـعیت پـیکر :
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا
قـطعـه :
ردیـف :
شـماره :

تصویرمـزار

دانش آموزسرآسیاب فرسنگیشهیدهاعملیات بدر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.