مسعود محمد حسن نژاد

نــام :
مسعود
نـام خـانوادگـی :
محمد حسن نژاد
نـام پـدر :
رمضان
تـاریخ تـولـد :
1343
مـحل تـولـد :
سـن :
سـال
دیـن و مـذهب :
شرح شهادت
وصیت نامه
بیوگرافی
بنام الله پا سدار خون شهیدا ن
مختصری از زند گینامه شهید مسعود محمد حسن نژاد
شهید مسعودمحمد حسن نژاد در تاریخ 27 اسفند ماه سال 1343 در شهر ستان کر مان در خا نواده ای مذ هبی و انقلا بی پا به عر صه و جود گذا شت وی تحصیلات ابتدا ئی خود را در د بستان سعید ودو ران راهنما یی را در مدرسه را هنما یی شهید حمید نا مجو سپری کرد .وی در سال تحصیلی 59-58 در هنر ستان صنعتی علا مه اقبال لا هوری دررشته اتو مکا نیک مشغول به ادا مه تحصیل شد . شهید مسعود محمد حسن نژاد با شر وع جنگ تحمیلی از سوی صدام کا فر جهت اعزام به جبهه های حق علیه با طل به بسیج مرا جعه کرد ولی با مخا لفت مسئو لین قرار گر فت .این شهید بار سنگینی را بر دوش خود احساس می کرد و دو باره به بسیج مرا جع کرد و در همان سال در حالی که هنر جوی سال سو م هنر ستان بود در 60/12/3 عازم جبهه گردید .
گوشه ای ازمتن نا مه ای که این شهید درتاریخ 60/12/23 بعد ازاستقرار در پشت جبهه درست چند روزقبل ازحمله به پدر و مادر خود ارسال دا شته است .پدر و مادر عزیز انگار خواب می بینم که میان یاران حضر ت مهدی (عج) هستم گو ئی خواب هستم که به آرزو یم رسیده ام .پدر و مادر گرا می چند روزبیشتر به عید نما نده است که این نامه را برا یتان ار سال می کنم .پدرو مادر محترم باید نکته ای را متذ کر شو م که عید ما آن روزی است که حق بربا طل پیروز شده با شد .
آری پدرومادر گرا می عیدآن روزی است که یاران حسین این سربازان امام عصر قبر شش گو شه حسین شهید را در بغل بگیرند .
در پا یان پدر و مادر عزیز این سفارش را می کنم که ر هنمود های رهبر عزیزمان راگوش د هید .
سر انجام در تاریخ 61/1/2 در حالی که سن شهید 17سال بو د در حمله فتح المبین در جبهه شوش شربت شهادت را نو شید .

جـزئیات شـهادت

تـاریخ شـهادت :
1361/01/02
کـشور شـهادت :
مـحل شـهادت :
شوش
عـملیـات :
فتح المبین
نـحوه شـهادت :

اطـلاعات مـزار

مـحل مـزار :
وضـعیت پـیکر :
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا
قـطعـه :
4
ردیـف :
7
شـماره :
1

تصویرمـزار

دانش آموزشهیدهاگلزار شهدای کرمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *