ناصر اسلامی نیا

نــام :
ناصر
نـام خـانوادگـی :
اسلامی نیا
نـام پـدر :
احمد
تـاریخ تـولـد :
1341
مـحل تـولـد :
سـن :
سـال
دیـن و مـذهب :
شرح شهادت
وصیت نامه

بسم الله الرحمن الرحیم
ان الله یحب الذین یقا تلو ن فی سبیله صفا کا نهم بنیان مر صو ص .
قال حسین ابن علی (ع)انی لا اری الموت الا سعاده ولا الحیا ة مع الظالمین الا برلحا “
امام حسین (ع)رهبرشهیدان اسلا م فر مود من مرگ را خبری جزسعادت و زند گی با ستمکارا ن را جز دلتنگی و سرافکند گی نمی بینم زند گی و شهادت پر افتخار امام حسین (ع)سر مشقی برای تمام جها نیان و نیک اندیشان امام حسین(ع)دراین سخن شو رانگیزو پرارج خود هدف نهضت ونبرد خونین خویش رابرای جهانیان مشخص میکند و معنای زند گی را در این جمله ی کو تاه بیان می نماید بکو شم تا حیات و مر گ خویش را بر اساس ایده ان حضر ت قراردهیم .
بزر گ فلسفه ی قتل شاه دین اینست
که مر گ سرخ به از زند گی ننگین است
با سلام و در ود به ابراهیم زمان ستاره در خشان خمینی بت شکن چندکلمه ای در مورد و صیت نامه خدمت همشهریان عزیز م عر ض می کنم معبود م الله ،مکتبم اسلام ،کتابم قرآن ،حزبم حزب الله ،رهبرم روح الله خداوند را سپاس می گو یم که مرا در این برهه از زمان بدنیا آورد و به من توانایی داد تا در صف جند الله قرارگیر م خمینی را درود می فر ستم اورااز صمیم قلب دو ست دارم ز یرا مرا انچنان رهبری نمود تا به محبو بم الله ر سید م ان گلو له را دوست دار م که قلبم را سوراخ سورا خ می کند و ان خمپار ه و تر کش را دو ست میدار م که پیکر م راپاره پاره می کند چرا که مرا از این خا کدان پست ر هایی می بخشد و به لقا ء الله پیوندی می دهد این راه ا انتخاب کرد م که شا ید سهمی دراین جنگ داشته باشم و کار خیری انجام داده با شم هدف از ر فتن به جبهه شهادت نیست که فقط برای شهید شدن به جبهه بر وم و هدف من تنها د فاع ازو طن نیست بلکه هدف من از رفتن به جبهه تنها دفاع ازاسلا م و قرآن است هدف تنها رسیدن به الله است و شهادت کشته شدن در راه خداست انا لله و اناالیه راجعون من از خدا دوچیز می خواهم که امید وار م یکی از این دو را نصیبم کند یکی شهادت درراه خودش و دومی زیار ت قبر امام حسین است که همان کر بلاست .
و چندسفارش به همشهر یان عزیزم دارم یکی آنکه دعا به امام ورزمند گان را فراموش نکنند وسعی کنید شرا یط د عارا به جا آورید در مو قع دعا کردن با خلوص پاک دعا کنید با حالا ت عر فا نی تا اینکه بهتر مستجاب شود ودر اخلاق و ر فتار سعی کنید ازیکدیگر سبقت بگیرید و اما از پدرو مادر عزیزم طلب بخشش می طلبم از اینکه بدون خدا حافظی به جبهه امده ام مادر به خدا قسم مسئله اسلا م اجازه نداد که اینکه ازکر مان تا شهربا بک بیا یم و خداحافظی کنم چون احتیاج ؟؟؟به ما پیدا کرده بودند و امابدر قه مردم کر مان و ناله مادران عزیز اشکهای تو را ای مادر عزیز م در نظر م مجسم می نمود و در نظر داشتم که این اله ها همه از مادرا ن شهدا هستند و از برا درانم و خواهرا نم اولا “میخواهم که مرا ببخشد ؟؟؟صحبتهایی که نتوا نستم به پدرو مادربکنم شمت جبران کنید و همچنین از ارگا نهای انقلابی می خواهم که تبلیغات رابیشتر به رو ستا ها بکشا نند زیراروستا ها هم احیاج بیشتری دارند به تبلیغ چرا باید در مسجد یک رو ستا چندین ماه صدایی بلند نشود مسجد که هدف و سنگر اصلی ماست و ملت عزیز هم بیشتر و دردعا ها و نماز جماعت شر کت کنند و مساجد را آبادتر سا زند و از کلیه همشهر یان عزیزم می خواهم که اگر خدای ناکرده نارا حتی ازمن د یده اند ببخشند همچنین خا نواده هایی که در خانه انها در مدت محصل بودن مستاجر بو ده ام و مقداری پو ل در ساک در خانه دارم اگر کسی طلبی داشت از پدرم بگیر د چون من کسی را بیاد&

بیوگرافی

يكم شهريور 1341، در روستاي سهراب از توابع شهرستان شهربابك‌متولد شد. پدرش احمد و مادرش خديجه نام داشت. تا پايان مقطع كارداني در رشته‌ ماشين ابزار تحصيل كرد. سال 1363، ازدواج نمود و صاحب‌يك پسر ويك دختر شد. پاسداربود، شانزدهم آبان 1367، در بيمارستان شهيد باهنر كرمان بر اثر جراحات‌ناشي از انفجار گلوله خمپاره هنگام آزمايش به شهادت‌رسيد. مزار وي در گلزار شهداي شهرستان كرمان واقع است.

جـزئیات شـهادت

تـاریخ شـهادت :
1367/08/16
کـشور شـهادت :
مـحل شـهادت :
کرمان
عـملیـات :
نـحوه شـهادت :

اطـلاعات مـزار

مـحل مـزار :
وضـعیت پـیکر :
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا
قـطعـه :
8
ردیـف :
3
شـماره :
10

تصویرمـزار

دانشجوشهیدهاگلزار شهدای کرمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *