رسول

  • رسول
کد پرونده بنیاد شهید
1668604
نام شهید
رسول
نام خانوادگی شهید
محمد حسنی جور
نام پدر
حسن
سال تولد
LINK1351
تاریخ شهادت
LINK
نام عملیات
بیت المقدس7
محل شهادت
LINKشلمچه