Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده:
مشخصات شهید
نام شهید

ايرج كهنوجي

ايرج
نام پدر

داراب

تاریخ تولد

شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

خاطرات

دست نوشته ها

وصیت نامه

  • ايرج
1365">
سفارش پروژه برنامه نویسی