عبداله گله داري

نــام :
عبداله
نـام خـانوادگـی :
گله داري
نـام پـدر :
سعداله
تـاریخ تـولـد :
مـحل تـولـد :
سـن :
سـال
دیـن و مـذهب :
شرح شهادت
وصیت نامه

بسم الله  الرحمن الر حیم
خدایا از تو میخوا هم که مر گم را کشته شدن در راه خدا قرار بد هید با دوستا نت در زیرپرچم ر سالت خدا یا از تو میخوا هم که هر چه زو دتر ر زمند گان  اسلا م را پیر وز فر ما ئید .
با سلا م و د رود به ر هبر کبیر انقلاب و با سلا م برشهیدا ن عزیزکه با خون  خود نهال انقلاب اسلا می را آبیاری کر دند خدایا ما یک اما نت بیش نیستم یک اما نت د یریازو د باید به صا حب بر گر دد اما با ید خود را بساز یم وگو ل منا فقین را نخور یم میخوا هم با پدر و مادر عزیز چند کلمه سخن بگو یم .مادر سلا م ما در میدا نم  که مدت زیادی است  که من را ندیدی نارا حت نباش من هم  تو را ندید م اما  من خود نمیتوا نم  بیا یم به امید خدا ظر ف این مدت من را ندیدی ناراحت نبا ش من هم تو را ندید م  اما من خود نمیتوا نم  بیا یم  به امید خدا ظرف این ؟؟؟؟؟؟را از سر خود بکنیم وتا مرد م ایرا ن بتوا نند آزادا نه زند گی کنند و میخوا هم با پدر ومادرعزیزم چند کلمه سخن بگو یم مادر سلا م  مادر میدا نم  که مدت زیادی است که من را ندیدی نارا حت نبا ش من هم تو را ندیدم  اما من خود نمی توا نم بیا یم به امید خدا ظر ف این چندروز که میخوا هم  شر صدا م و صدا میا ن را از سر خود بکنیم و تا مرد م ایرا ن بتوا ند آزادانه زند گی کنند و مادر پس درفکر من نبا ش تو هم مثل بقیه مادرهابا ش و صبر دا شته باش و پدرعزیز م میدا نم ز حما ت  زیادی  برای فرزند حقیر خود کشیدی امید وارم تو هم صبر دا شته باشی زیرا من یک اما نت پیش شما بو د م میدا نی که اما نت را باید پس داد مو قعی که اسم عملیات  شد تما می  ما از عشق و شو قی که دا شتیم می گفتیم ما را از هر لحظه زود تر ببر ید شب و روز خواب نداشتیم اما مادر  و پدر ازشما می خواهم که اگر من شهید شدم برسر مزار من گر یه نکنید و صبرپیشه نماید .
پدر جا ن و مادرجان شفا عت مرا از تمام فا میلها و آشنایا ن بخواه اگر  من کار خطا یی انجا م داده ام  را عفو کنید .
برادرا ن سلا م نگرا ن من نبا شید با ید با صدامیا ن مبار زه کر د راهی د یگر نیست برادرا ن دلم میخوا ست شما را ببینم و لی سعادت نبو د .
خدا حافظ ای پدرو مادر  قربا ن شما .
از مرد م شهید پرور بزنجا ن میخوا هم که جبهه را فرا موش نکنید .
؟؟؟؟؟؟؟

بیوگرافی

زندگینامه شهید معظم عبدالله گله داری
یکمآبان 1339درروستای بزنجان ازتوابع شهرستان بافت چشم به جهان گشود درش سعدالله کشاورزبود ومادرش عصمت نام داشت تاپایان مقطع متوسطه درس خواند ودیپلم انسانی گرفت به عنوان سرباز ارتش درجبهه حضوریافت بیست وهشتم فروردین 1363درسومار براثر اصابت ترکش به شهادت رسید مزاروی درگلزارشهدای زادگاهش واقع است

جـزئیات شـهادت

تـاریخ شـهادت :
1363/01/28
کـشور شـهادت :
مـحل شـهادت :
سومار
عـملیـات :
نـحوه شـهادت :

اطـلاعات مـزار

مـحل مـزار :
وضـعیت پـیکر :
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا
قـطعـه :
ردیـف :
شـماره :

تصویرمـزار

بافتشهیدها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *