علی عامری اختیار آبادی

نــام :
علی
نـام خـانوادگـی :
عامری اختیار آبادی
نـام پـدر :
احمد
تـاریخ تـولـد :
1346
مـحل تـولـد :
سـن :
سـال
دیـن و مـذهب :
شرح شهادت
وصیت نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

(و الذین آمنوا و ها جرو او جا هد وا فی سبیل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه عند الله و او لئک هم الفا ئزو ن )
بنام خدا ،خدای محمد خدای آزادی و استقلال بنام خدای علی ،عدالت مظلوم بنام خدای ابو ذر و خدای مستضعفین بنام خدای  خانه فاطمه آن خانه ای کوچک که به اندازه تمام جهان  وسعت دارد اکنون که قلم درد ست ودر حال تحریر وصیت هستم مثل اینکه امام رزمندگان بحول وقوه خدا خود ر ا برای فتح بزرگی مجهز میکنند تا درآینده ا ی نه چندان دور هجوم  خود را به قلب دشمن بعثی شروع کنند و این بعثی ها ی از خدا بی خبر را به خا ک و خون بمالند و اسلا م را درجهان گسترش دهند با درود به یگانه منجی عالم بشریت حضرت بقیه الله اعظم امام زمان (عج)و با درود بر نائب برحقش امام امت  که بعد از گذشت قرنها سال از ظهور اسلام و برای جهانیان ثابت می کنند آنها ثا بت میکنند که امام امت که بعداز گذشت قرنها سال از ظهور اسلام برای جهانیان  ثابت می کنند انها ثابت می کنند که اگر در تمام امور خدا باشد دیگر شکنجه  و کشته شدن مسئله نیست و باسلام و درو د برخا نواده  محترم شهدا و به جا نبازا ن اسلا م اینها یی که صبر را در کارخود پیشه  کردند همین صبر در برابر مصیبتهاست که انسا نها را به معبود خود نزدیک می کند انسان از زمانیکه  در دورن رحم و بعد متولد شو د خدا وند از او پیمان میگیرد و همین که بسن بلو غ  رسید و شهادتین را به زبان جاری کردزندگیش جلوه دیگری پیدا می کند .همین که گفت :لا اله الا الله باید خودراوقف اسلا م کند و در تمام اموری که رضا ی خداوند است هیچگونه  کوتاهی نکند و در تمام این برنامه ها باید از خود ما یه بگذارد اینجا ست که انسان خدایی می شود اگر راه میر ود برای رضای خداست اگر کار می کند برای رضا ی خدا ست اگرعبادت میکند برای خداست واگر هم می جنگد  برای رضای خدا می جنگد و درتما می  این امور و انسان با یدخود را خا لص  کند بجزرضای خدا عملش را انجام ندهد ،انجام ندهد که اگرعمل خالص شد د یگر و سوسه  های شیطان گریبا نگر  او نمیشو د دراینجا چند جمله ای به عنوان  تذکر هر چند در خود نمی بینم اما چو ن وظیفه مسلمان تذ کر دادن است مینویسم اول اینکه در تمام امور دست از اسلام  و رهبر بر ندارید حال که خداوند لطفش شا مل حال  ما شده است پس چرا این نعمت را مفت ازدست بد هیم تا انجا که میتوانید درهمه حال و همه جا برای امام د عا کنید که چشم مظلومین جهان به او بسته شده است ودرراه اهدا ف انقلاب ازخود مایه بگذاریدواین انقلاب را چیزکو چکی مپندارید زیرا همان حرکت ر سو ل الله (ص)و ائمه معصومین (ع)است که شرو ع شده است پس تا میتوا نید دست از انقلاب بر ندارید چند جمله ای به عنوان تشکر و قدردانی از والدین هرچند تشکر من جواب ان همه زحمتهایی که متحمل شده ایدنیست و جز خدا کسی دیگرنمی توانید جوابگو با شد از اینکه درمدت زندگی فرزندی شایسته نبودم معذرت میخواهم  و ازشما طلب عفو و مغفرت دارم .امیدوارم که ببخشید و از شما حلالیت می خواهم خدایا تو  میدا نی زحمتها ی پدرو مادرجز تو کسی نمی تواند جبران کند و بی دلیل نیست  که می گو یند بهشت زیر پای مادرا ن است در اینجا برای آنها ازدرگاهت طلب عفو و مغفرت دارم خواهران و برادرا ن عزیز اگر در مدت زندگی که با هم بو دیم ازاین بنده خطا ئی سرزده  که باعث نگرانی شما شده است از؟؟؟فکریم بو ده و از شما میخواهم به آن آبرو ئی که به درگاه خدا وند دارید این برادرکوچکتان را ببخشید و از طرف من از تمامی اقوام و خویشان طلب حلالیت بکنید پدر گرامی مقدار5ماه نماز قضا و چهل روز، روزه به درگاه خداوند

بیوگرافی

جـزئیات شـهادت

تـاریخ شـهادت :
1363/12/21
کـشور شـهادت :
مـحل شـهادت :
عـملیـات :
نـحوه شـهادت :

اطـلاعات مـزار

مـحل مـزار :
وضـعیت پـیکر :
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا
قـطعـه :
ردیـف :
شـماره :

تصویرمـزار

شهدای اختیار آبادشهیدها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *