نام عمليات : والفجر 8 (فاو)
زمان اجرا : 20/11/1364
رمز عملیات : يا فاطمه الزهرا(سلام‌ الله‌ عليها)
مكان اجرا : منطقه عملیاتی اروند – جزیره فاو عراق – جنوبی ترین محور جنگ
تلفات دشمن (کشته ، اسیر و زخمی) : 57000
ارگان هاي عمل كننده : رزمندگان سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌
اهداف عمليات : در هم شکستن ماشین جنگی عراق ، فتح شهر مهم فاو ، قطع ارتباط دریایی عراق با خلیج فارس و تهدید شهر بصره عراق