Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1652645
مشخصات شهید
نام شهید

یعقوب لری جعفر آبادی

یعقوب
نام پدر

مراد

تاریخ تولد

1348 شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

خاطرات

دست نوشته ها

وصیت نامه

  • یعقوب
1365">
سفارش پروژه برنامه نویسی